Asbestsanering

​Asbestsanering måste utföras av utbildade yrkesmän då det finns en påtaglig hälsorisk vid hantering av asbest och kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket. Vi är vana vid att sanera asbest vid exempelvis rivning, renovering av byggnader eller anläggningar. Därför ska du anlita oss på Betong Demol i Norrköping. Vi har allt som krävs för att genomföra en asbestsanering på ett säkert sätt utan risk för spridning av asbest till närliggande ytor och områden. Vårt professionella och erfarna saneringsteam har säkerhet och miljö i fokus under våra åtaganden av asbestsanerings-uppdrag. Ni får vår hjälp genom hela processen vid saneringsbehov från början till slut som innebär tillståndsansökan, miljöinventering, provtagning och så naturligtvis den slutliga asbestsaneringen. Våra kunder finns överallt men främst i Östergötland, Norrköping, Nyköping och Katrineholm. Har du behov av asbestsanering så hjälper vi förstås till med att sanera asbest var du än behöver oss!